აწსუ ასოცირებულ პროფესორთა გასაუბრების განრიგი

კომპიუტერული მეცნიერებების, მათემატიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების, ეკონომიკის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით ატესტაციას დაქვემდებარებულ ასოცირებულ პროფესორთა გასაუბრების განრიგი