საბერძნეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასტიპენდიო პროგრამები 2019-2020 აკადემიური წლისათვის

საბერძნეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოცხადა მიღება საქართველოს მოქალაქეებისათვის სასტიპენდიო პროგრამებზე 2019-2020 აკადემიური წლისათვის. დაინტერესებულმა პირებმა სააპლიკაციო განაცხადი მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარადგინონ საქართველოში საბერძნეთის რესპუბლიკის საელჩოში არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 12 ივლისისა.
დამატებითი ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამებთან დაკავშირებით და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ დანართში.