აწსუ რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი

რექტორის № 01-04/47, 25.06.2019 წლის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი

გვარი

სახელი

საკონკურსო თანამდებობა

კორპუსი

საათი

თარიღი

მარდალეიშვილი

ზაზა

ასისტენტ პროფესორი

I

13:00

01.08.2019

ქათამაძე

ირმა

ასისტენტ პროფესორი

I

13:10

01.08.2019

ჩიხლაძე

ნიკოლოზ

პროფესორი

I

13:20

01.08.2019

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.