აწსუში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პრიორიტეტულ პროგრამულ მიმართულებებში დაფინანსებული ადგილების რაოდენობა

№01-04-67 2019–2020 სასწ.წელს სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პრიორიტეტულ პროგრამულ მიმართულებებში დაფინანსებული ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.