ვაჟა დოგრაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2019 წლის 5 ნოემბერს 14 საათზე №1114 აუდიტორიაში გაიმართება საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის დოქტორანტ ვაჟა დოგრაშვილის (სადოქტორო პროგრამა „სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“) სადისერტაციო ნაშრომის „შეზღუდული მობილობის მგზავრთა სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესება ლოგისტიკური მიდგომების გამოყენებით“ საჯარო დაცვა.