სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერული ხელშეწყობა

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერული ხელშეწყობის მიზნით 2019 წლის 17 ოქტომბერს, სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა უმასპინძლა ლიბერთი ბანკის მენეჯმენტს, რომლებმაც ექსკლუზიურად აწსუ-ს სტუდენტებისათვის და კურსდამთავრებულებისათვის წარადგინეს ვაკანსიები.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.