დოქტორანტ ბაჩანა მარკელიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2019 წლის 2 დეკემბერს №1114 აუდიტორიაში, 14 საათზე გაიმართება საინჟინრო -ტექნიკური ფაკულტეტის დოქტორანტ ბაჩანა მარკელიას (სადოქტორო პროგრამა „სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“) სადისერტაციო ნაშრომის „სატრანსპორტო შიგაწვის ძრავებში შავი ზღვის ფსკერის გოგირდწყალბადისაგან მიღებული წყალბადის ალტერნატიულ საწვავად გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება“ საჯარო დაცვა.