სემინარი „ბავშვთა უფლებების საუნივერსიტეტო პროგრამაში ინკორპორირების თაობაზე“

12 ნოემბერს 14 საათზე 1114 აუდიტორიაში

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

ლექტორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის ჩატარდება

სემინარი

„ბავშვთა უფლებების საუნივერსიტეტო პროგრამაში ინკორპორირების თაობაზე“

 

სპიკერი: ღასან ხალილი - გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში.

 

სემინარის თარგმნას უზრუნველყოფს გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა.