დათო ტურაშვილი კურსდამთავრებულთა ქსელისათვის თემით: ქართული საზოგადოების ისტორია და კულტურა

მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვიტრების სამსახურის კურსდამთავრებულთა ქსელის ორგანიზებით კურსდამთავრებულებს და სტუდენტებს შეხვდა დათო ტურაშვილი, რომელმაც ისაუბრა საქართველოს ისტორიაზე და კულტურაზე. ღონისძიებაში ასევე აქტიურად იყვნენ ჩართულები აწსუ-ს კურსდამთავრებულები.

ღონისძიების უმთავრესი მიზანი იყო კურსდამთავრებულების ჩართულობის და კავშირის გაღრმავება უნივერსიტეტთან ასევე სტუდენტებში ინფორმაციულობის ამაღლება უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების შესძლებლობების შესახებ.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.