ვორქშოპი" ტრენინგებისა და სხვა საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა შშმ/სსსმ სტუდენტებისათვის"

შშმ პირთა კვირეულის ფარგლებში, აწსუ-ს უწყვეტი განათლების ცენტრი სტუდენტურ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით 6 დეკემბერს , 15 საათზე, # 1119-ში, გეგმავს ვორქშოპს" ტრენინგებისა და სხვა საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა შშმ/სსსმ სტუდენტებისათვის". დასწრება თავისუფალია!