უცხოელ სტუდენტთა სტაჟირება

2019 წლის 14 დეკემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის თანამშრომლები პრითვირაჯ სინხსი და მარენ სალემ ბუემალაჰი შეხვდნენ სტუდენტთა სტაჟირების პროგამაში ჩართულ სტუდენტებს და გააცვნეს სტაჟირების პროგრამის მნიშვნელოვანი საკითხები.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.