,,პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება"

2019 წლის 10 და11 დეკემბერს აწსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტზე პირველკურსელთათვის, სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის მედიცინის ფაკულტეტის ტუტორის ინიციატივით და ხელმძღვანელობით ჩატარდა ტრენინგი - ,,პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება", - რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 70-მდე სტუდენტი.

ტრენინგზე განხილული იყო 8 განსხვავებული სამედიცინო მდგომარეობა, რომელიც საჭიროებს სასწრაფო გადაუდებელ დახმარებას.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.