აწსუ უწყვეტი განათლების ცენტრის საბუღალტრო სასერთიფიკატო პროგრამის დასრულება

"2020 წლის 17 იანვარს აკ.წერეთლის სახელმნწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, პოფ.როლანდ კოპალიანმა და უწყვეტი განათლები სცენტრის ტრენერმა, პროფ. დალი სოლოღაშვილმა სერთიფიკატები გადასცეს უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერთიფიკატო პროგრამების: " ბუღალტრული აღრიცხვა და ORIS-ბუღალტერია" და " მსს ფასს II და III კატეგორიის საწარმოების" - კუსდამთავრებულებს."