საგაზაფხულო სემესტრის დამატებით (minor) პროგრამებზე შიდა საუნივერსიტეტო მობილობა

31 იანვრიდან დაიწყება და 8 თებერვლამდე გაგრძელდება დამატებით (minor) პროგრამებზე სტუდენტთა შიდა საუნივერსიტეტო მობილობა. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ №11§12 დამატებით მაინორ პროგრამებზე სტუდენტთა შიდა მობილობისათვის ასათვისებელი ადგილების რაოდენობის შესახებ, სადაც მოცემულია ასათვისებელი ადგილების რაოდენობა სპეციალობების მიხედვით.
გისურვებთ წარმატებებს.