აწსუ ადმინისტრაციის განცხადება სასწავლო პროცესის განახლებასთან დაკავშირებით

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 2 მარტის #434 განკარგულების საფუძველზე, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი ნაცვლად 9 მარტისა, განახლდება 16 მარტს. მთავრობის განკარგულება იხილეთ თანდართულ ფაილში.