აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს!

ქვეყანაში კორონავირუსის (COVID 19) შესაძლო გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით პრევენციული ღონისძიებების გატარებისა და აწსუ-ში სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვისათვის, ა/წ 16 მარტიდან სწავლება/სწავლის პროცესი განხორციელდება დისტანციური სახით, პილოტირების რეჟიმში. აწსუ რექტორის № 01-04 / 21  13.03.2020 ბრძანების მიხედვით (№ 01–04/20 11.03.2020 წ. ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ).

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზემოაღნიშნულ პროცესში სტუდენტების ჩართვა მოხდება აკადემიური ჯგუფების მიხედვით, მხოლოდ კორპორაციული ფოსტის გამოყენებით.

კოპორაციულ ელ.ფოსტებზე მიმაგრებული ფაილის სახით დაგეგზავნებათ გზამკვლევი (ვიდეო ინსტრუქციის სახით), სადაც დაწვრილებით არის აღწერილი პროცესის შეუფერხებლად განხორციელებისათვის საჭირო ქმედებები და პროცედურა.

ონ-ლაინ სასწავლო პროცესი იქნება ინტერაქციული, სტუდენტებს შეეძლებათ დასვან შეკითხვები და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ შეხვედრებში. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ონ-ლაინ რეჟიმში განხორციელდება სასწავლო კურსებში სტუდენტთა ჩართულობის აღრიცხვა. სტუდენტის აქტივობების შეფასება კი, მოხდება, ჩვეულებისამებრ, სასწავლო კურსის სილაბუსის მიხედვით. დეტალები შეგიძლიათ დააზუსტოთ სასწავლო კურსის განმახორციელებლებთან.

გარდა აკადემიურისა, სტუდენტებს, ასევე, შეეძლებათ მიიღონ ნებისმიერი სახის მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში, რისთვისაც საჭირო იქნება უნივერსიტეტის შესაბამის პირებს ან სტრუქტურულ ერთეულებს მიმართოთ საკუთარი კორპორაციული ფოსტებიდან. შესაბამისი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: www.atsu.edu.ge

ყოველივე ზემოაღნიშნული ემსახურება ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტების ინტერესების დაცვას, დაგეგმილი სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად განხორციელელებას, რათა დროულად მოხდეს სასწავლო სემესტრის დასრულება და სტუდენტებმა შეძლონ კუთვნილი საზაფხულო არდადეგების გამოყენება თავიანთი სურვილის მიხედვით.

სწავლება/სწავლის ონ-ლაინ რეჟიმში გაგრძელება, ეს იგივე სასწავლო პროცესია, რაც ხორციელდებოდა ლექტორსა და სტუდენტს შორის უშუალო კომუნიკაციის ფორმით. შესაბამისად, ძალაში რჩება ყველა ის უფლება და ვალდებულება (მ.შ. ფინანსური), რაც გათვალისწინებულია სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის დადებული ხელშეკრულებით.

 დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიმართოთ:

 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ვახტანგი თევდორაძე - 595239270 ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სალომე ბუბუტეიშვილი - 598328739; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სოფიკო ჭუმბურიძე - 555276458; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მანანა ნიკოლაძე - 599783200; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სოფიო მჟავია - 593675742; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

ბიზნესის მიმართულების სტუდენტები დაუკავშირდნენ:

გოდერძი შანიძე 577 96 78 83; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სოფიკო მიქაბაძე 599 33 54 30; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ეკონომიკის მიმართულების სტუდენტები დაუკავშირდნენ:

მედეა ლომინაშვილი-ფრუიძე 595 09 77 82; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ეკა ლეჟავა 591 05 95 06;  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სოციალური მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტები დაუკავშირდნენ:

თამთა ჭეიშვილი 577 19 87 75; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

თინათინ კოსტავა 579 11 10 01; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სამართლის მიმართულების სტუდენტები დაუკავშირდნენ:

მამუკა შენგელია 577 28 28 53; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. 

ირაკლი შენგელია 577 13 18 43; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ნანო კირთაძე 577 24 84 02; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

ნიკო კაჭკაჭიშვილი -599722713;  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

პედაგოგიური ფაკულტეტი:

მამული ბუჭუხიშვილი  - 577131534; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ვლადიმერ ადეიშვილი- 577131817;  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ჩიხლაძე ხათუნა - 577418412

მედიცინის ფაკულტეტი

ირმა მაღლაკელიძე - 571373686;  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

პაატა გერაძე   - 577131583; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.  

ფხაკაძე შორენა - 593718388;  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.  

 ხუსკივაძე დავითი - 593151329; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. 

დადუნაშვილი გია  - 577321056;  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.      

 საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი:

ადმინისტრაციულ საკითხებთან დაკავშირებით – ფაკულტეტის დეკანი: მაია გრძელიძე – 577315901; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

"საკვები პროდუქტების ტექნოლოგიების" დეპარტამენტი – ხელმძღვანელი: მანანა ქარჩავა - 577535781; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

"ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების" დეპარტამენტი – ხელმძღვანელი: ინგა ბოჭოიძე - 577131828; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

"დიზაინისა და ტექნოლოგიის" დეპარტამენტი – ხელმძღვანელი: ნანა თხელიძე - 577315901; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 აგრარული ფაკულტეტი

ქეთევან კინწურაშვილი -დეკანი - 577 24 33 34; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

შორენა კაპანაძე - ხარისხის სამსახურის სპეციალისტი - 595 54 05 41; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მარინა პაპავა - ფაკულტეტის მდივანი - 577 24 33 88, ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სოფიკო მიქავა - ფაკულტეტის მდივანი - 595 23 81 92; ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.