აწსუ აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ონლაინ გასაუბრების განრიგი

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად რექტორის 2020 წლის 30 იანვრის  № 01-04/7 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის ონლაინ გასაუბრების განრიგი. გასაუბრება ჩატარდება 2020 წლის 27 მარტს - პარასკევს.

ფაკულტეტი

მიმართულება

ქვემიმართულება

თანამდებობა

გვარი, სახელი

ოთახი

დრო

მედიცინის

ფარმაცია

ფარმაცევტული ტექნოლოგია

პროფესორი

აბულაძე ნინო

1118

16:00

მედიცინის

თეორიული მედიცინა

პათ. ანატომია

პროფესორი

გრძელიძე თაისა

1118

16:10

მედიცინის

თეორიული მედიცინა

პათ. ფიზიოლოგია

ასისტენტ-პროფესორი

გამყრელიძე სოფიო

1118

16:20

მედიცინის

კლინიკური მედიცინა

თერაპია

ასოცირებული პროფესორი

ცაგარეიშვილი კონსტანტინე

1118

16:30

მედიცინის

კლინიკური მედიცინა

თერაპია

ასისტენტ-პროფესორი

ჯოჯუა ნინო

1118

16:40

მედიცინის

კლინიკური მედიცინა

ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

ასოცირებული პროფესორი

შავიანიძე მარინე

1118

16:50

მედიცინის

ინგლისურენოვანი

ქირურგია

ასისტენტ-პროფესორი

კიკნაველიძე კობა

1118

17:00

მედიცინის

სტომატოლოგია

ასისტენტ-პროფესორი

დავარაშვილი ხათუნა

1118

17:10

მედიცინის

სტომატოლოგია

ასისტენტ-პროფესორი

მორჩაძე ლევანი

1118

17:20

ფაკულტეტი

მიმართულება

ქვემიმართულება

თანამდებობა

გვარი, სახელი

ოთახი

დრო

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა

სამართალი

კერძო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი

კუხიანიძე ქეთევანი

1118

12:00

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა

სამართალი

საჯარო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი

ხობელია დავითი

1118

12:15

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა

სოციალური მეცნიერებები

საჯარო მმართველობა

ასოცირებული პროფესორი

კვიტაშვილი გიორგი

1118

12:30

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა

სოციალური მეცნიერებები

საერთაშორისო ურთიერთობები

ასისტენტ- პროფესორი

კოსტავა თინათინი

1118

12:45

ფაკულტეტი

მიმართულება

ქვემიმართულება

თანამდებობა

გვარი, სახელი

ოთახი

დრო

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

არქეოლოგია

ასოცირებული პროფესორი

ქარციძე ნონა

1118

13:00

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ფილოსოფია-ფსიქოლოგია

ფილოსოფია

ასოცირებული პროფესორი

ორმოცაძე ეთერი

1118

13:15

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ფილოსოფია-ფსიქოლოგია

ფილოსოფია

ასოცირებული პროფესორი

კიკნაძე მაია

1118

13:30

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ქართული ფილოლოგია

ქართული ენა

ასისტენტ პროფესორი

თედორაძე მარიკა

1118

13:45

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ინგლისური ფილოლოგია

ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურა

ასოცირებული პროფესორი

ქვაჩაკიძე ნათია

1118

14:00

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ინგლისური ფილოლოგია

ინგლისური ენა

ასოცირებული პროფესორი

ქურდაძე ეკატერინე

1118

14:15

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ინგლისური ფილოლოგია

ინგლისური ენა

ასოცირებული პროფესორი

ჩაჩანიძე ზინაიდა

1118

14:30

აგრარული

აგრონომიული

ასოცირებული პროფესორი

ყიფიანი ნინო

1118

14:45

აგრარული

აგრონომიული

ასოცირებული პროფესორი

ხელაძე მაია

1118

15:00

აგრარული

სუბტროპიკული კულტურები

ასოცირებული პროფესორი

კაპანაძე შორენა

1118

15:15

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.