აწსუ აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე რექტორის ბრძანებით  (№ 01-04/7, 30 იანვარი 2020 .) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები

შენიშვნა: სააპელაციო განცხადებების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 28 მარტიდან 30 მარტის ჩათვლით ელექტრონულად, შემდეგ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მიმართულება: არქეოლოგია - ქარციძე ნონა

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 500 . სამეცნ. მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 რთული

მიმართუ: ფილოსოფია-ფსიქოლოგია

ქვემიმართულება: ფილოსოფია - მახარაძე ეთერი

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 500 . სამეცნ. მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 რთული

მიმართუ: ქარული  ლოოგ

ქვმიმარ: ქარული ენა - თედორაძე მარიკა

ასისტენტ-პროფესორი (სწვლ დავა 500 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) –  1 რთული

მიმართუ: ინგლისური ლოოგ

ქვმიმარ: ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურა - ქვაჩაკიძე ნათია

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 500 . სამეცნ. მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 რთული

ქვმიმარ: ინგლისური ენა - ქურდაძე  ეკატერინე

ჩაჩანიძე ზინაიდა

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 500 . სამეცნ. მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 2 რთული

მედიცინის ფაკულტეტი

მიმართულება: თეორიული მედიცინა

ქვემიმართულება: პათ. ანატომია - გრძელიძე თაისა

პროფესორი (სწვლ დავა 500 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 რთული

ქვემიმართულება: პათ. ფიზიოლოგია - გამყრელიძე სოფიო

ასისტენტ-პროფესორი (სწვლ დავა 250 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 500 სთ.) – 1 რთული

მიმართულება: კლინიკური მედიცინა

ქვემიმართულება: თერაპია - ცაგარეიშვილი კონსტანტინე

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 500 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 რთული

ქვემიმართულება: თერაპია - ჯოჯუა ნინო

ასისტენტ-პროფესორი (სწვლ დავა 250 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 500 სთ.) – 1 რთული

ქვემიმართულება: ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია - შავიანიძე მარინა

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 250 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 500 სთ.) – 1 რთული.

მიმართულება: ინგლისურენოვანი

ქვემიმართულება: ქირურგია - კიკნაველიძე კობა

ასისტენტ-პროფესორი (სწვლ დავა 250 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 500 სთ.) – 1 რთული

მიმართულება: ფარმაცია

ქვემიმართულება:  ფარმაცევტული ტექნოლოგია - აბულაძე ნინო

პროფესორი (სწვლ დავა 500 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 რთული

მიმართულება: სტომატოლოგია -  მორჩაძე ლევანი

დავარაშვილი ხათუნა

ასისტენტ-პროფესორი (სწ. დავა 250 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 500 სთ.) – 2 რთული

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მიმართულება: სამართალი

ქვმიმარ: კერძო სამართალი - კუხიანიძე ქეთევანი

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 500 . სამეცნ. მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 რთული

ქვმიმარ: საჯარო სამართალი - ხობელია დავითი

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 500 . სამეცნ. მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 რთული

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები

ქვმიმარ: საჯარო მმართველობა - კვიტაშვილი გიორგი

ასოცირებული პროფესორი (სწვლ დავა 250 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 500 სთ.) – 1 რთული

ქვმიმარ: საერთაშორისო ურთიერთობები - კოსტავა თინათინი

ასისტენტ-პროფესორი (სწვლ დავა 250 . სამეცნიერო მეთოდური მუშაობა 500 სთ.) – 1 რთული

აგრარული ფაკულტეტი

მიმართულება: აგრონომიული - ყიფიანი ნინო

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 500 . სამეცნ. მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 რთული

აგრონომიული - ხელაძე მაია

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 250 . სამეცნ. მეთოდური მუშაობა 500 სთ.) –  1 რთული

მიმართულება: სუბტროპიკული კულტურები - კაპანაძე შორენა

ასოცირებული პროფესორი (სწ. დავა 500 . სამეცნ. მეთოდური მუშაობა 1000 სთ.) – 1 რთული

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.