რექტორის ბრძანება №01-04-27 უნივერსიტეტში სწავლების საფეხურების მიხედვით 2020-2021 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების შესახებ

№01-04-27 უნივერსიტეტში სწავლების საფეხურების მიხედვით 2020-2021 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების შესახებ