აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგამოცდო პროცესის ონ–ლაინ ცენტრალიზებული წესით წარმართვის და პროცედურული მოთხოვნების შესახებ

საგამოცდო პროცესის ონ–ლაინ ცენტრალიზებული წესით წარმართვის მიზნით საგამოცდო კომისიის შემდეგი შემადგენლობით შექმნისა და პროცედურული მოთხოვნების შესახებ ბრძანება

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.