2020 წელს აწსუ გამოცხადებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

ბუღალტრული აღრიცხვა

ელექტროობა

მსუბუქი ავტომობილების ელექტრო და ელექტრული სისტემების შეკეთება

მსუბუქი ავტომობილების სავალი ნაწილის შეკეთება

მსუბუქი ავტომობილების ძრავის შეკეთება

საავტომობილო გზების მშენებლობა

საბაჟო საქმე

საოფისე საქმე

საფინანსო სერვისები

ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაკეთობების წარმოება

ლოჯისტიკა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.