საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების მეორე ტური

ა/წ 14 ივლისს ჩატარდა საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების მეორე ტური