2021-2022 აკადემიური წლისთვის ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობის დაფინანსებით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოცხადებული კონკურსი

ჩეხური მხარის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოყოფილია 20 სტიპენდია ჩეხური (9) და ინგლისურენოვანი (11) პროგრამებისთვის შემდეგ სფეროებში: მშენებლობა, ფინანსები, სოფლის მეურნეობა, მათემატიკა, სტატისტიკა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, გარემოს დაცვა, ენერგეტიკა.
დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია თანდართულ ვებგვერდზე:
https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries?lang=2