კონკურსი კურტ ვონეგუტის მოთხრობის “More Stately Mansions” თარგმანზე.

აწსუ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი აცხადებს საუნივერსიტეტო კონკურსს ცნობილი ამერიკელი მწერლის კურტ ვონეგუტის მოთხრობის “More Stately Mansions” თარგმანზე.
გამარჯვებული დაჯილდოვდება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ერთგული მეგობრების, ნიუ მექსიკოს უნივერსიტეტის (აშშ) პროფესორების კონი და ჯეიმს ტორსონების სტიპენდიით. საუკეთესო თარგმანები ასევე გამოქვეყნდება დეპარტამენტის ალმანახში „ბილინგვა“.
საკონკურსო ნაშრომების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 20 აპრილი.