აწსუ-ს თანამშრომელთა საყურადღებოდ!

ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  დასაქმებულმა  პერსონალმა (აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაციული, დამხმარე და სხვაგაითვალისწინოს შემდეგი რეკომენდაციები

  • იმ შემთხვევაში, თუ პირი ბოლო 12 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ქ. ბათუმში ან ქ. ქობულეთში, უნივერსიტეტში გამოცხადებამდე რეკომენდებულია ჩაიტაროს PCR ტესტირება.
  • 2020 წლის პირველ ოქტომბრამდე პერიოდში თავი შეიკავოს . ბათუმსა და ქობულეთში ყველა სახის ვიზიტისგან