აწსუ-ს პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრი აცხადებს მიღებას აქტუალურ ონლაინ ტრენინგ-კურსზე

აწსუს პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრი პანდემიის პროცესებიდან გამომდინარე, 30 ოქტომბრამდე აცხადებს მიღებას აქტუალურ ონლაინ ტრენინგ-კურსზე:" ჰიგიენის ზოგადი წესები- "ხუთი გასაღების პრინციპი უვნებელი სურსათისათვის".

კურსის ხანგრძლივობაა 8 საათი, საფასური-50 ლარი
კურსს გაუძვებიან: ასოც.პროფ. დოდო თავდიდიშვილი; პროფ. მანანა ქარჩავა; აკად. დოქტ. ირმა ბერულავა; მეცნ. დოტქ. თაისა გრძელიძე.
რეგისტრაციისათვის გადადით შემდეგ ბმულზე: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YeznJ0ve0aW_6jCYRmcpmid-Dey-tNKmkcTsS8qoCJUNDVKREdVVTNIM1RZSlk2Tkg5VUY0Q1VJVC4u
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით: 59 8 6 56; 599 43 26 28