მაგისტრობის მსურველთა საყურადღებოდ!

კორონავირუსის პრევენციული ზომების გათვალისწინებით, სამაგისტრო პროგრამებზე მიმდინარეობს მისაღები გამოცდების ჩატარების ვადებისა და ფორმატის დაზუსტება.
რეგისტრაციის ვადები და პროცედურები უცვლელია. 21 სექტემბერს, რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, მაგისტრობის მსურველთა რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება გამოცდების ფორმატი, რაც აისახება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე.