აწსუ-ს პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრი 10 ოქტომბრამდე აცხადებს მიღებას ონლაინ ტრენინგ-კურსებზე

1. შეფასების ახალი მეთოდები სამედიცინო განათლებაში / OSCE, OSPE

I დღე - მედიცინის დარგობრივი დოკუმენტის განხილვა, შეფასების მეთოდების განხილვა / OSCE, OSPE

II დღე - OSCE, OSPE სადგურების მოწყობა, “ჩეკლისტების” შემუშავება

კურსის ხანგრძლივობაა 10 საათი, საფასური-120 ლარი

კურსს გაუძვებიან: პროფ. ირინე ფხაკაძე; პროფ. თამარ ვალიშვილი; მოწვეული სპეციალისტი-იმედა ქურციკიძე

2. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება / PBL

I დღე - PBL სწავლების მეთოდის განხილვა

II დღე - PBL სესიის დემონსტრირება

კურსის ხანგრძლივობაა 10 საათი, საფასური-100 ლარი

კურსს გაუძვებიან: პროფ. ნანა შავლაყაძე; პროფ. ირინე ფხაკაძე; პროფ. თამარ ვალიშვილი;

რეგისტრაციისათვის გადადით შემდეგ ბმულზე:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YeznJ0ve0aW_6jCYRmcpmid-Dey-tNKmkcTsS8qoCJUNDVKREdVVTNIM1RZSlk2Tkg5VUY0Q1VJVC4u

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით: 595 58 56 56; 577 13 18 10