მაგისტრობის მსურველთა საყურადღებოდ!


NO 01-04/92 2020სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის დანიშვნის შესახებ