დამატებით (minor) პროგრამებზე სტუდენტთა განმეორებითი რეგისტრაცია


ბრძანება: № 155§1

რეგისტრაცია: https://bit.ly/36fNG8t