2020-2021 სასწავლო წლის შიდასაუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდის ბარიერგადალახულ კანდიდატთა სია2020-2021 სასწავლო წლის შიდასაუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდის ბარიერგადალახულ
კანდიდატთა სია

სააპელაციო განცხადებების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 3 ოქტომბერის 14 საათემდე. სააპელაციო განაცხადი გადმოგზავნილ უნდა იქნას ელექტრონულად მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. სააპელაციო განცხადებების განხილვა გაიმართება 2020 წლის 3 ოქტომბერს 15 საათზე, I კორპუსი, ოთახი # 1211 ჩასარიცხ მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულებების გაფორმება იწარმოებს 2020 წლის 5-6 ოქტომბერს