2020-2021 სასწავლო წლის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველიპირების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგები მოდულების მიხედვით

2020-2021 სასწავლო წლის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველიპირების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგები მოდულების მიხედვით

სააპელაციო განცხადებების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 4 ოქტომბერის დილის 9 საათამდე. სააპელაციო განაცხადი გადმოგზავნილ უნდა იქნას ელექტრონულად მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სააპელაციო განცხადებების განხილვა გაიმართება 2020 წლის 4 ოქტომბერს 12 საათიდან 15 საათამდე, I კორპუსი, ოთახი # 1128

ჩასარიცხ პირებთან ხელშეკრულებების გაფორმება იწარმოებს 2020 წლის 7-8-9 ოქტომბერს