საქართველოს მთავრობის დადგენილება "იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 8 ოქტომბრის N622 დადგენილებას "იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე