გამოცხადდა განაცხადების მიღება ეიფელის სტიპენდიაზე- 2021!

განაცხადების მიღება იწარმოებს 2021 წლის 8 იანვრის ჩათვლით, (მითითებული თარიღი ეხება უნივერსიტეტებს, დაინტერესებული კანდიდატები კი არაუგვიანეს ნოემბრის თვის განმავლობაში უნდა დაუკავშირდნენ სასურველ უმაღლეს დაწესებულებას).

ეიფელის ბრწყინვალების სტიპენდია მოიცავს სამაგისტრო (12-დან 36 თვემდე) და სადოქტრო სტიპენდიებს (მობილობა 12 თვის მანძილზე) შემდეგი მიმართულებით:
- სამართალი ;
- ეკონომიკა და მართვა ;
- პოლიტიკური მეცნიერებები ;
- საინჟინრო მეცნიერებები მაგისტრატურის საფეხურისათვის,
დოქტორანტებისათვის (საინჟინრო მეცნიერებები, ზუსტი მეცნიერებები, მათემატიკა, ფიზიკა, ნანო და ბიოტოქნოლოგიები, დედამიწის და გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები, ქიმია და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, ინფორმაციიისა და კომუნიკაციის მეცნიერებები და ტექნოლოგიები;
დამატებითი ინფორმაცია:
https://institutfrancais.ge/ka/about-us/events/eifelis-stipendia-2021/
https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2019-10/TexteSite_Etudiants_2020.pdf
ყურადღება! ეიფელის სტიპენდიაზე განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ მიმღები უნივერსიტეტის მეშვეობით. კანდიდატები ირჩევენ ერთ უნივერსიტეტს და უკავშირდებიან მათ დოსიეს შესავსებად.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია