იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს JICA-ს სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისთვის

იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო JICA გრძელვადიანი პროექტის “SDG Global Leader JFY (2021-2023)” ფარგლებში სთავაზობს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს.

პროგრამის მიზანია მდგრადი განვითარების სფეროში ლიდერებისა და აკადემიური სფეროს წარმომადგნელების მომზადება, რისთვისაც საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირებს ისწავლონ იაპონიის უნივერსიტეტებში.
დეტალები განაცხადის წარდგენის, შეთავაზებული პროგრამისა და საკონტაქტო პირის შესახებ მოცემულია დანართის სახით.
JICA საქართველოს ოფისში საბუთების წარდგენის ბოლო ვადაა 6 ნოემბერი.

იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს JICA გრძელვადიანი პროექტის Agricultural Studies Network for Food Security (Agri-Net)” ფარგლებში სთავაზობს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს აგრარული მიმართულებით (საკვების უსაფრთხოება).

ელექტრონული აპლიკაციების გადაგზავნა შესაძლებელია 2020 წლის 30 ოქტომბრამდე.
დანართის სახით იხილეთ აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია.