აწსუ აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნები

2020 წლის 25 ნოემბერს ჩატარდა აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნები.(იხილეთ ბმული ფაილი)