უნგრეთის მთავრობის სტიპენდია “Stipendium Hungaricum” - 2021-2022

უნგრეთის მთავრობა აცხადებს სტიპენდიების კონკურსს საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2021-2022 სასწავლო წლისათვის.
კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს.
დაწვრილებითი ინფორმაცია სპეციალობების, სააპლიკაციო პროცედურების, დაფინანსებისა და საკონკურსო ვადების შესახებ იხილეთ ვებ-გვერდზე

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.