საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება"

2017 წლის 13-15 ოქტომბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება»

III International Scientific Conference ,,Modern Interdisciplinarism and Humanitarian Thinking” will be held at Akaki Tsereteli State University on 13-15 October 2017

კონფერენციის საინფორმაციო წერილი