აწსუ საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები

2020 წლის 23 დეკემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტზე ჩატარებული დეკანის არჩევნების საბოლოო ოქმი (იხ. ბმული ფაილი)

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.