ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად PEERS კონსორციუმში შემავალ მინიოს, ავეიროს და ევორას უნივერსიტეტებში, პორტუგალია

2021-2022 სასწავლო წელი


კო­ნკუ­რსში მო­ნა­წი­ლეო­ბის მი­ღე­ბა შეუ­ძლიათ აკა­კი წე­რე­თლის სა­ხელე­მწი­ფო უნი­ვე­რსიტე­ტის სტუდენტებს, აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს.

სწავლების ენა - პორტუგალიური (B2),  ინგლისური (B2)

მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:

სტუდენტები:

2021/2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი  - 4 თვე

აკად./ადმინ. პერსონალი:

2021/2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი  - 5 დღე

საჭირო დოკუმენტები (ინგლისურ ენაზე): 

სტუდენტები:

 1. CV იხილეთ: (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
 2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
 3. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
 4. სასწავლო ხელშეკრულება იხ. ვებ-გვერდზე : https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/PEERS_documentos.aspx
 5. ნიშნების ფურცელი
 6. სტუდენტის ცნობა
 7. სამოტივაციო წერილი

აკად./ადმინ. პერსონალი:

 1. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
 2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
 3. ცნობა სამუშაო ადგილიდან
 4. მობილობის ხელშეკრულება აკად. პერსონალისათვის იხილეთ:

https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/PEERS_documents/mobility_agreement_teaching.pdf

მობილობის ხელშეკრულება ადმინისტრაციული პერსონალისათვის იხილეთ:

https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/PEERS_documents/mobility_agreement_training.pdf

 1. თანხმობის წერილი მასპინძელი უნივერსიტეტის შესაბამისი დეპარტამენტიდან

კონკურსში მონაწილეობისათვის საჭირო პროცედურა:

 1. ჩამოთვლილი საბუთების მიღება იწარმოებს 2021 წლის 10 მარტამდე აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურში შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 1. ონლაინ აპლიკაციის შევსება 2021 წლის 12 მარტამდე შემდეგ მისამართზე:

https://formularios.reitoria.uminho.pt/index.php?r=survey/index&sid=724394&lang=en

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი:

https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/PEERS.aspx

ან

ან მიმართეთ აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს (III კორპუსი, V სართული, ოთახი 3504, ტელ.: 24 57 84) 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama umraniye evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat