ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა

ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა

ევროპის შესახებ ინტერდისციპლინარული სწავლება

ევროპის ქვეყნების ენები – ლიტერატურა – კულტურა – ფილოსოფია – ხელოვნება – ისტორია – ევროპის მოწყობა – პოლიტიკა – სამართლი – ეკონომიკა

კრედიტების ჯამური ოდენობა – 120 ECTS. პროგრამის ხანგრძლივობა – 4 სემესტრი
პროგრამის სავალდებულო კურსები - 30 კრედიტი
პროგრამის 2 არჩევითი მოდული (თითოეული – 45 კრედიტი):

1. ენა – ლიტერატურა – კულტურა
ან
2. ევროპის ეკონომიკა და პოლიტიკა

არჩევითი კურსები – 10 კრედიტი
პრაქტიკა – 5 კრედიტი
სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
 ბაკალავრის ხარისხი ან მისი ექვივალენტური განათლება;
 ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდა;
 საუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდა სპეციალობაში
 უცხო/ევროპული ენაში B2 დონის გამოცდა ან შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

bagcilar evden eve nakliyat evden eve nakliyat şehirlerarası evden eve nakliyat evden eve nakliyat firmaları evden eve nakliyat ümraniye evden eve nakliyat evden eve nakliyat avcılar evden eve nakliyat evden eve nakliyat