ვებინარი Horizon Europe საგრანტო კონკურსებისათვის

მიმდინარე წლის 24 მარტს ევროკომისიის ორგანიზებით დაგეგმილია ვებინარი, რომლის მიზანია პოტენციური აპლიკანტებისათვის ინფორმაციის მიწოდება Horizon Europe საგრანტო კონკურსებისათვის წარმატებული განაცხადის მომზადების შესახებ.

ღონისძიების დღის წესრიგი მოიცავს ორ ძირითად საკითხს: 1.„განაცხადის წარდგენა და შეფასება“; 2. „საგრანტო შეთანხმების ნიმუში“.
ვებინარი შედგება არხი YouTube მეშვეობით 24 მარტს 10.00-დან - 16.30-მდე.
რეგისტრაციის გასავლელად იხილეთ: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210324
ვებინარის დღის წესრიგი იხილეთ დანართში.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.