მეშჰედის ფირდოუსის სახელობის უნივერსიტეტის სტიპენდიები

მეშჰედის ფირდოუსის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისთვის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე გამოყოფილი სტიპენდიები. 

ზემოაღნიშნული სტიპენდიის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართში

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.