სასწავლო ვიზიტი ტურიბას უნივერსიტეტში

  საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, მენეჯმენტისა და   სამრეწველო კომპონენტების ერთობლიობა კლიმატის მართვისა და კლიმატის ცვლილების პრევენციისათვის CLIMAN

 ონლაინ სასწავლო ვიზიტი ტურიბას უნივერსიტეტში, ლატვია: 14.04.2021

სასწავლო ვიზიტში მონაწილეობა და დასწრება შეუძლიათ კლიმატის ცვლილებებითა და მდგრადობით დაინტერესებულ მასწავლებლებს, მკვლევარებს, ექსპერტებს, სასწავლო პროგრამების მართვაში ჩართულ ადმინისტრაციულ პერსონალს და სტუდენტებს.

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1xDxwMwA2Khz7MV-AJu9dYKn3fZ6wE3t_8PSIZR_FqXln-Q/viewform?usp=sf_link

სასწავლო ვიზიტი ჩატარდება ZOOM პლატფორმაზე: https://us02web.zoom.us/j/9060165036

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.