ვებინარი “A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects”

მიმდინარე წლის 21 აპრილს ევროკომისიის ორგანიზებით დაგეგმილია ვებინარი “A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects”, რომელიც წარმოადგენს მიმდინარე წლის 24 მარტს გამართული ვებინარის გაგრძელებას.

ღონისძიების დღის წესრიგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: განაცხადის მომზადება Horizon Europe-სათვის, გენდერის განზომილება და ინფორმაციის გავრცელება, კომუნიკაციის ასპექტები.
ვებინარი შედგება არხი - YouTube მეშვეობით 21 აპრილს 10.00 CEST (Brussels time).
რეგისტრაციის გასავლელად იხ.:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210421
დანართი: ვებინარის დღის წესრიგი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.