2021/2022 აკადემიური წლის ესტონეთის ეროვნული სტიპენდიები

ესტონეთის მთავრობა აცხადებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომ სასტიპენდიო პროგრამებს, მოკლევადიან საზაფხულო სკოლებს, აკადემიური პერსონალისა და მკვლევრებისთვის ხარისხის მოსაპოვებლად სტიპენდიებს.

საზაფხულო სკოლებისა და აკადემიური პერსონალისთვის გამოცხადებულ პროგრამებზე განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა არის მ/წ 1 მაისი, ხოლო ხარისხის მოსაპოვებელ პროგრამებზე განაცხადის გაკეთება შესაძლებელი იქნება მ/წ 1 აგვისტოდან - 1 სექტემბრამდე.

იხილეთ დანართი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.