საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები

2017 წლის 17 მაისს სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თამვჯდომარის არჩევნები გაიმართა.