დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტის (პოლონეთი) საერთაშორისო სტიპენდიები

დაბროვა გრონიცას უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლა ახორციელებს საერთაშორისო სტიპენდიების პროგრამას. პროგრამა ხორციელდება ინგლისურ ენაზე სამ ფაკულტეტზე: ინფორმაციული ტექნოლოგიები, საერთაშორისო ურთიერთობები და მენეჯმენტი. სამი წლის განმავლობაში (ბაკალავრიატში) სტუდენტები მიიღებენ სტიპენდიას 320 ევროს ოდენობით. დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ და სააპლიკაციო ფორმა განთავსებულია ლინკზე: http://www.scholarships.wsb.edu.pl/