განმეორებითი შუალედური გამოცდების ჩატარების ვადები

№01–04–41 განმეორებითი შუალედური გამოცდების ჩატარების ვადის განსაზღვრის შესახებ

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.