ალექსანდრუ იოან კუზას უნივერსიტეტის (რუმინეთი) „ევროპული კვლევების და ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს სამაგისტრო პროგრამა“

(The Master Programme in European Studies and the EU's Eastern Neighbourhood)

ქალაქ იაშის ალექსანდრუ იონ კუზას უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის „ევროპული კვლევების ცენტრი“ 2021-2022 აკადემიური წლისთვის აცხადებს მიღებას „ევროპული კვლევების და ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს სამაგისტრო პროგრამაზე“ (The Master Programme in European Studies and the EU's Eastern Neighbourhood).

პროგრამის 25 ადგილი განკუთვნილია ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის, 25 ადგილი კი ევროკავშირის არა წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის წლიური ღირებულებით 2 070 ევრო.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართში ან ვებ-გვერდზე:
https://cse.uaic.ro/en/mesen.htm

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.